Partnerzy
Dane fundacji
Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa
 

ul. Chłodna 3,
00-891 Warszawa

Tel. 606-112-000 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
KRS 0000056217
NIP 113-22-76-768
 
Konta Bankowe
 Statutowe
32 1050 1054 1000 0022 5389 1267
Gospodarcze 
80 1050 1054 1000 0022 5772 7723
 

 

Od początku roku 2006 Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa jest członkiem VFDB. VFDB to Stowarzyszenie Wspierania Ochrony Przeciwpożarowej Niemiec (pełna nazwa niemiecka: Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.V.) 


Stowarzyszenie działa już na terenie Niemiec ponad 50 lat.

Celami głównymi tego Stowarzyszenia są:

 • współpraca
 • wymiana doświadczeń
 • kształtowanie świadomości.

VFDB realizuje swoje cele przez:

 • podejmowanie prac nad rozwiązywaniem różnorodnych problemów związanych z bezpieczeństwem,
 • wspieranie w tym zakresie rozmaitych przedsięwzięć badawczych,
 • publikowanie wytycznych i zaleceń,
 • udzielanie pomocy przy opracowywaniu i definiowaniu norm krajowych, europejskich, międzynarodowych (DIN, CEN, ISO),
 • prowadzenie szkoleń.

Przy VFDB działa Rada Naukowo - Techniczna.

Rada Naukowo - Techniczna (TWB) jest organem VFDB. Jest gremium doradczym dla prezydium i Zarządu . W TWB są przygotowywane ważne rozstrzygnięcia. Przed podjęciem ważnych decyzji, są one dyskutowane na posiedzeniu tej rady. Rada Naukowo - Techniczna VFDB w porozumieniu z prezydium reprezentuje VFDB w sprawach naukowo-technicznych.
W szczególności podejmuje przedsięwzięcia dla realizacji celów statutowych a w szczególności w zakresie postępu naukowego i technicznego oraz dalszego rozwoju organizacyjnego obrony przed zagrożeniami dla poprawy bezpieczeństwa w obszarze ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa technicznego, ochrony środowiska, ratownictwa medycznego i ochrony przed katastrofami. 

Rada Naukowo-Techniczna jest wspólna komisją dla wszystkich referatów które zajmują się specjalistycznymi zagadnieniami każdy w swoim zakresie. Członkami rady sa aktualni przewodniczący referatów i ich zastępcy.

Rada Naukowo-Techniczna zajmuje się przede wszystkim następującymi problemami:

 • Przygotowanie fachowych programów VFDB na sprawozdawcze narady roczne, na międzynarodowe konferencje i naukowe przedsięwzięcia w zakresie ochrony przeciwpożarowej podejmowane przez VFDB
   
 • Doradztwo w zakresie organizacji badań dotyczących ochrony przeciwpożarowej w Niemczech a w szczególności zagadnień związanych z równolegle prowadzonymi badaniami w ramach umów administracyjnych corocznej konferencji Ministra Spraw Wewnętrznych zawieranych przez komisje do spraw problemów straży pożarnych, ochrony przed katastrofami i obrony cywilnej.
   
 • Konsultowanie problemów, które wymagają regulacji przez wydanie oficjalnego dokumentu VFDB.
   
 • Końcowe opiniowanie przygotowanych dokumentów w celu rekomendowania ich prezydium do przyjęcia.
   
 • Podejmowanie inicjatyw wspierających postęp w ochrony przeciwpożarowej Niemiec, włącznie z zagadnieniami edukacji i popularyzacji w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
   
 • Współpraca międzynarodowa w obszarze problemów naukowo -technicznych i badań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Sprawozdania specjalistyczne z posiedzeń Rady Naukowo-Technicznej, z działalności w zakresie doskonalenia zawodowego, konferencji, dyskusji podczas narad i seminariów, są dokumentowane i zainteresowanym stronom udostępniane w kraju jak i zagranicą.
Dokumenty te stanowią informacje o stanie wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej przy zapobieganiu niebezpieczeństwom i obronie przed zagrożeniami.

Szeroka baza pojedynczych oraz korporacyjnych członków zapewnia jej finansowe i ideowe wsparcie odnoszące się do specjalistycznych badań naukowych, stanowi niezależne lobby mające na celu wpływanie na polepszenie stanu bezpieczeństwa w konfrontacji z niebezpieczeństwami życia codziennego nowoczesnego społeczeństwa.

Stowarzyszenie zrzesza 1600 członków indywidualnych i 400 zbiorowych wywodzących się z gospodarki i życia społecznego( w tym FEiTR), z tego ponad 100 to przedstawiciele zarządów miast, ministerstw, instytutów badawczych, a także osoby związane z narodowymi i międzynarodowymi organizacjami pożarniczymi. VFDB należy do "Member of CFPA-Europe" (Confederation of Fire Protection Associations).

VFDB współpracuje z niemieckim związkiem straży pożarnych oraz jest członkiem CTIF ((Comité Technique International de prévention et d.'extinction du Feu)

W VFDB działają następujące referaty:

 • Referat 1     Profilaktyka pożarowa [ VB ]
 • Referat 2     Przyczyny pożarów i wybuchów [ BEU ]
 • Referat 3      Straże pożarne [ FW ]
 • Referat 4      Inżynieryjne metody w ochronie przeciwpożarowej [ IB ]
 • Referat 5      Gaszenie pożarów, walka z zagrożeniami [ BG ]
 • Referat 6      Pojazdy i ratownictwo techniczne [ FTH ]
 • Referat 7      Techniki łączności i informatyka [ IK ]
 • Referat 8      Wyposażenie osobiste i ochronne strażaka [ PSA ]
 • Referat 9      Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa w zakładach pracy [WBS ]
 • Referat 10    Ochrona środowiska naturalnego [ US ]
 • Referat 11  Historia ochrony przeciwpożarowej[ BSG ]
 • Referat 12  Popularyzowanie zasad ochrony przeciwpożarowej,  [ BEA ]
 • Referat 13   Kierowanie badaniami naukowymi, informacja[ FI ]

VFDB wydaje pismo fachowe jako kwartalnik : vfdb - Zeitschrift Forschung, Technik und  Management im Brandschutz

Przedstawicielem Fundacji w  VFDB jest Jan Kielin

Wszystkie pytania dotyczące naszej współpracy prosimy kierować na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Link do strony VFDB: www.vfdb.de

 
 
Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa
Copyright © 2013 |  EDURA.PL  | Polityka Prywatności

Nasza strona korzysta z plików „cookie”. Dzięki plikom „cookie” korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze a ich zawartość – teksty, zdjęcia, ankiety, sondy, ale również reklamy – jest lepiej dopasowana do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika. By dowiedzieć się więcej odwiedż naszą stronę Polityka Prywatności.

  Akceptuję pliki "cookie" z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information